Indoor Golf Medlemsbetingelser

 

 1. GENERELT

Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos Indoor Golf, Gribskovhallen, Larsensvej 15B, 3230 Græsted, cvr- nr: 28328516.

Aftaler om medlemskab til Indoor Golf indgået med Gribskovhallen indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og Gribskovhallen. Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse medlemsbetingelser.

 1. MEDLEMSKAB

  2.1 VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og fødselsdato via vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Ved ændringer i persondata som f.eks. navn eller e-mail er det medlemmets ansvar, at Gribskovhallen til enhver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Et medlemskab er strengt personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet kan benyttes fra oprettelsen er gennemført via vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk.

      2.2 MEDLEMSKABSTYPER OG VARIGHED

Der kan erhverves ét medlemskab (årsmedlemskab) til Indoor Golf. Et årsmedlemskab løber fra den erhvervede dato og et år frem.
Når medlemskabet udløber skal man oprette sig på ny i systemet, hvis man ønsker at fortsætte sit medlemskab.

      2.3 BETALING

Betaling foretages via vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Betaling for medlemskab er i danske kroner DKK.
Betalinger er forudbetalt. Det er ikke muligt at få beløb retur såfremt man ikke ønsker at anvende sit medlemskab længere, ej heller at sætte sit medlemskab i bero.
Du kan betale via NETS med Visa/dankort.

      2.4 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab til Indoor Golf i Gribskovhallen har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Gribskovhallen.

      2.5 ALDERSGRÆNSE

Aldersgrænsen for årsmedlemskab til Indoor Golf er, uden undtagelse, 18 år. Dette gælder dog ikke de gæster som Medlemmet kan medbringe i lokalet, hvilket ikke er underlagt en aldersgrænse. Medlemmet har herefter ansvaret for, at alle regler bliver overholdt i lokalet og hæfter for eventuelle skader.

      2.6 HELDBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al spil og ophold i Indoor Golf sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader benyttelse af Indoor Golf og Gribskovhallen tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

      2.7 ADGANG TIL INDOOR GOLF

For at benytte medlemskabet til Indoor Golf, skal man være indmeldt via Gribskovhallens hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Når oprettelsen er sket, vil det herefter være muligt at booke timer via vores bookingskema til en reduceret pris til 50kr pr. time (55 minutter) og man må medbringe op til 3 gæster i lokalet.

Der kan bookes timer indenfor tidsrummet kl. 8-22 alle årets dage.

Medlemskabet er strengt personligt og må ikke lånes ud. Overtrædelse medfører bortvisning uden refundering.

      2.8 UDELUKKELSE AF MEDLEM

Gribskovhallen kan opsige enhver aftale om medlemskab til Indoor Golf uden varsel. Såfremt vi ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet brud af regler, hærværk m.v.

 1. BRUG AF MEDLEMSKAB/LOKALE

  Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af hallens personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.


  3.1 ORDENSREGLER

I golflokalet, samt i de tilstødende lokaler, gangarealer samt toiletter, skal man rydde op efter sig selv. Der er opsat skraldespand i lokalet som kan benyttes til skrald.
Når man ikke slår, bedes man sidde ned, for at undgå ulykker.
Mad og drikke må gerne nydes i golflokalet – der kan købes mad og drikke i Gribskovhallens cafeteria. Åbnes døren ud mod Hal 1, skal den låses igen bagefter. Dette gælder også hvis man har benyttet Gribskovhallens toiletter.
Der må ikke benyttes bolde der er markeret med sprittusch eller andet, da det ødelægger lærredet. Desuden skal alt udstyr være fuldstændigt rengjort.

      3.2 VÆRDIGENSTANDE

Indoor Golf har ingen separat garderobe - Medlemmet er velkomment til at benytte knagerne ved indgangen. Gribskovhallen hæfter ikke for tab pga. tyveri eller tingskade hverken i golflokalet, gangarealerne eller toiletterne.

      3.3 FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i Indoor Golf lokalet eller lave opslag heraf på online-media.

      3.4 VIDEOOVERVÅGNING

Der er TV-overvågning i Indoor Golf, samt udenfor Gribskovhallen. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster, samt at medlemskabet ikke bliver misbrugt.

 1. HÅNDTERING AF PERSONLIGE DATA - PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)

  Gribskovhallen registrerer kun almindelige personoplysninger og gemmer ikke følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger, som gemmes er: Navn, adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnummer.
  Under almindelige personoplysninger har vi registeret hvilke type medlemskaber du har og hvor længe du har været medlem.


 2. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

  Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i Indoor Golf. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Gribskovhallen’s hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Ønsker Medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er Medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab. Gribskovhallen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.


 3. KONTAKTINFORMATION

Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte Gribskovhallen på vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk, på telefon 48392172 eller henvende sig til personalet i Gribskovhallen.

Dette er version 1.0 – 2022 af Gribskovhallens Indoor Golf medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 4. oktober 2022.

Indoor Golf, Gribskovhallen, Larsensvej 15B, 3230 Græsted d. 4/10/2022.