Mission, vision og strategi

MISSION

Gribskovhallen skal inspirere og medvirke til, at Gribskovs borgere dyrker organiseret breddeidræt, motionsidræt eller idræt på eliteplan.

Institutionen skal i samarbejde med andre institutioner og foreninger bidrage til at højne folkesundheden, forbedre livskvaliteten og være med til at forebygge diverse livsstils-sygdomme ved aktivt at medvirke til, at borgerne dyrker motion i institutionens mange faciliteter.

Vi skal sikre, at børn får en god oplevelse i Gribskovhallen, hvor der kan leges, dyrkes sport og motion.

VISION

Gribskovhallen skal være kendt for stedet med de mange tilbud, aktiviteter og muligheder. Et samlingssted for både børn og voksne, hvilket Gribskovhallens cafeteria, sofa/samtalegrupper samt billardbord også skal bidrage til.

Der skal være plads til alle, og alle der har sin gang i og ved Gribskovhallen lokaliteter, skal føle sig velkomne og trygge.

Vi skal løbende være i udvikling og omstillingsparat, når/hvis behovet ændrer sig. Derfor skal vi hele tiden være opmærksomme på borgernes alderssammensætning, således at Gribskovhallens aktiviteter tilpasses herefter. Dette skal bl.a. sikres ved aktiv brugerinddragelse. Dette skal ske gennem Gribskovhallens repræsentantskab og bestyrelse. 

Vi skal være bevidste om, hvad der forbruges og hvad der kommer i kloakkerne. Derfor skal der anvendes miljørigtige rengøringsmidler og det skal sikres at Gribskovhallens driftsanlæg ikke bruger flere ressourcer end højst nødvendigt. 

Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen og være opmærksom på ny teknologi, som kan sikre mindre forbrug og mindre forurening.

Samtidig skal vi være kendt for det høje rengøringsniveau, den gode hygiejne og det professionelle personale. 

STRATEGI 

Visse idrætsgrene er i fin udvikling i disse år. Det er vigtigt, at DSI Gribskovhallen medvirker og bidrager til, at denne udvikling forsætter. 

Dette gøres bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem foreninger og DSI Gribskovhallen. 

DSI Gribskovhallen skal være med til at forbedre borgernes sundhed. I forbindelse med vores motionsfaciliteter forventer vi, at blive en aktiv medspiller i forbindelse med vægtproblemer og genoptræning for hallens brugere.

Anden relevant information..

Fitnesscenter og udendørsanlæg

Her finder du beskrivelse og krav til benyttelse af motionslokale. Endvidere finder du en oversigt oversigt over udendørsanlæg under Gribskov Kommune ved Gribskovhallen.

Læs mere

Organisationen, tværgående samarbejde, målsætninger mv.

Her finder du en beskrivelse af organisationen, tværgående samarbejde, brugergruppe og målsætninger mv.

Læs mere

Læs også..

Velkommen

Få et indblik i virksomhedplanen, visionen, strategien mv. for Gribskovhallen.

Læs mere

Fakta om Gribskovhallen

Her finder du fakta om Gribskovhallen adresse, telefon, mail mv. samt om faciliteter, aktuelle idrætter og aktuelle foreninger.

Læs mere