Gribskov Fitness Medlemsbetingelser

 

 1. GENERELT

Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos Gribskov Fitness, Gribskovhallen, Larsensvej 15B, 3230 Græsted, cvr- nr: 28328516 (Herefter GF).

Aftaler om medlemskab indgået med GF indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og GF. Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse medlemsbetingelser.

 1. MEDLEMSKAB

  2.1 VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og fødselsdato via vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Ved ændringer i persondata som f.eks. navn eller e-mail er det medlemmets ansvar, at GF til enhver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Et medlemskab er strengt personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet kan benyttes fra når der annonceres til Medlemmet via e-mail, at brikken til kodelåsen til GF kan afhentes på Gribskovhallens kontor.

          2.2 MEDLEMSKABSTYPER OG VARIGHED

Der kan købes to medlemskaber hos GF; et årsmedlemskab der løber fra datoen Medlemmet er registreret og brikken er klar til afhentning og til og med samme dato det følgende år, samt et halvårsmedlemskab som er på samme vilkår, dog med varighed af 6 måneder.
Når medlemskabet udløber skal man oprette sig på ny i systemet, hvis man ønsker at fortsætte sit medlemskab. Hvis Medlemmet ikke ønsker at forny sit medlemskab, skal brikken afleveres på kontoret hvorefter depositum kan udleveres.

         2.3 BETALING

Betaling foretages via vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Betaling for medlemskab er i danske kroner DKK.
Betalinger er forudbetalt. Det er ikke muligt at få beløb retur såfremt man ikke ønsker at anvende sit medlemskab længere, ej heller at sætte sit medlemskab i bero.
Du kan betale via NETS med Visa/dankort.

         2.4 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i GF har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Gribskovhallen.

         2.5 ALDERSGRÆNSE

Aldersgrænsen i GF er, uden undtagelse, 16 år.
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge underskriver at værgen hæfter for ethvert krav GF måtte have i relation til den umyndiges medlemskab og at den mindreårige overholder medlemsbetingelserne.

         2.6 HELDBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning i GF sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i GF og vi tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

         2.7 ADGANG TIL GF

For at benytte GF skal man efter indmelding på Gribskovhallen’s hjemmeside www.gribskovhallen.dk og derefter efterfølgende bekræftelse på, at Medlemmet kan afhente sin personlige brik til kodelåsen via e-mail, henvende sig til personalet i Gribskovhallen. Personalet skal herefter kunne bekræfte Medlemmets identitet v.h.a. f.eks. kørekort eller anden billedlegitimation, hvorefter brikken kan udleveres. Brikken koster 100DKK i depositum, som skal betales ved udlevering, på f.eks. mobilepay. Hvis Medlemmet ikke ønsker at forny sit medlemskab efter udløb, skal brikken indleveres i Gribskovhallen og depositum kan udleveres efter identiteten er bekræftet. Hvis Medlemmet ønsker at forny sit medlemskab skal brikken omkodes til det nye medlemskab – dette skal ske ved henvendelse til personalet mandag-onsdag i mellem kl. 9-13.

Brikken benyttes indenfor GF’s åbningstider som er kl. 5-23 alle årets dage.

Brikken må ikke lånes ud, Medlemmet må ikke lukke andre medlemmer ind og brikken er strengt personlig. Overtrædelse medfører bortvisning.

         2.8 UDELUKKELSE AF MEDLEM

GF kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. Såfremt vi ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af medlemsbrik, hærværk m.v.

 

 1. BRUG AF MEDLEMSKAB/FITNESSCENTER

  Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af hallens personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.

  3.1 ORDENSREGLER

I fitnesslokalet, samt i de tilstødende lokaler, gangarealer samt toiletter, skal man rydde op efter sig selv. Man bedes spritte maskiner af efter brug, samt tørre efter med de blå klude – både sprit og blå klude findes i fitnesslokalet. Når man er færdig, skal den blå klud i spanden med skiltet: BRUGTE KLUDE.
Alt udstyr skal sættes på plads efter brug.
Der er opsat skraldespand i lokalet som kan benyttes til skrald.

         3.2 VÆRDIGENSTANDE

GF har intet omklædningsrum og vi anbefaler, at man klæder om hjemmefra, samt medbringer så få værdigenstande som muligt. Medlemmet er velkomment til at benytte garderoben i gangarealet, men dette er udelukkende på eget ansvar. GF hæfter ikke for tab pga. tyveri eller tingskade hverken i fitnesslokalet, gangarealerne eller toiletterne.

         3.3 OMKLÆDNING

GF tilbyder ikke omklædning eller bad. Hvis der er adgang til Gribskovhallen fra GF, må hallens omklædningsrum ikke benyttes. Dette medfører bortvisning.

         3.4 KØB AF VAND

GF sælger vandflasker som kan købes for 15DKK. Medlemmet betaler over MobilePay på 35265. Ingen betaling anses som tyveri og medfører bortvisning.

         3.5 FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i GF eller lave opslag heraf på online-media.

         3.6 VIDEOOVERVÅGNING

Der er TV-overvågning i GF, samt udenfor Gribskovhallen. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster, samt at medlemskabet ikke bliver misbrugt.

 1. HÅNDTERING AF PERSONLIGE DATA - PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)

  GF registrerer kun almindelige personoplysningerog gemmer ikke følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger, som gemmes er: Navn, adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnummer.
  Under almindelige personoplysninger har vi registeret hvilke type medlemskab du har og hvor længe du har været medlem.

 2. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

  Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i GF. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Gribskovhallen’s hjemmeside www.gribskovhallen.dk. Ønsker Medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er Medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab. GF har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.

 3. KONTAKTINFORMATION

Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte GF på vores hjemmeside www.gribskovhallen.dk, på telefon 48392172 eller henvende sig til personalet i Gribskovhallen.

Dette er version 1.0 – 2022 af Gribskov Fitness medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 6. september 2022.

Gribskov Fitness, Gribskovhallen, Larsensvej 15B, 3230 Græsted d. 5/9/2022.