Organisationen, tværgående samarbejde, målsætninger mv.

ORGANISATIONEN 

PERSONALE OG UDDANNELSESPOLITIK 

DSI Gribskovhallens personale er underlagt DSI Gribskovhallens personalepolitik og man følger kommunernes lønforhold. Der ses til stadighed på kompetenceudvikling for hallens ansatte. 

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE 

Udover det normale samarbejde mellem hallen og klubberne, har DSI Gribskovhallen et specielt samarbejde med Gribskov kommune, Gribskolen og Gribskovhallens Venner da disse er de største brugere og støtter til hallen. 

BRUGERGRUPPE 

Hallens formand og driftsleder skal i løbet af efteråret indkalde til et møde med alle brugere, i håb om at der vil fremkomme gode idéer, ønsker og forslag som vi kan arbejde videre med. 

MÅL OG RESULTATKRAV FOR DSI GRIBSKOVHALLEN 

PRIMÆRT MÅL 

Forbedre medarbejdernes uddannelse/kunnen: 

Haldrift, bygningsvedligeholdelse, rengøring og hygiejne samt akut hjælp i forbindelse med ulykkestilfælde, her tænkes specielt på hjertetilfælde, brud og faldskader m.v. 

RESULTATKRAV FOR PRIMÆRT MÅL 

• Årligt 1. hjælps kursus. 

• Samarbejde med relevante institutioner og samarbejdspartnere med henblik på erfaringsudveksling. 

• Afprøve personalets kunnen ved uvarslede øvelser. 

• Personalet gennemgår Halinspektørforeningens kurser for ansatte i idrætshaller. 

• Årlig gennemgang af APV. 

• Årlig medarbejdersamtale. 

• Årligt check af virksomhedsplan 

SEKUNDÆRT MÅL 

Sikre et sikkert, sundt og forsvarligt miljø for medarbejdere, brugere og omgivelser. 

RESULTATKRAV FOR SEKUNDÆRT MÅL 

• Være særlig bevidst omkring miljø, forbrug og løbende lave initiativer som nedbringer energiforbruget. 

Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at benytte mindre belastende rengøringsmidler, færre ressourcer og minimere udledninger af kemikalier. 

At arbejdspladsen i videst muligt omfang indrettes så arbejdsmiljøproblemer, herunder også psykiske problemer, kan undgås. Dette skal ske i samarbejde med medarbejderne. 

• Tilskynde vores leverandører til at levere miljømæssigt forsvarlige råstoffer, produkter og serviceydelser. 

I samarbejde med relevante samarbejdspartnere, tilbyde brugerne kursus i brug af hjertestarter og livgivende førstehjælp.

 

Anden relevant information..

Fakta om Gribskovhallen

Her finder du fakta om Gribskovhallen adresse, telefon, mail mv. samt om faciliteter, aktuelle idrætter og aktuelle foreninger.

Læs mere

Fitnesscenter og udendørsanlæg

Her finder du beskrivelse og krav til benyttelse af motionslokale. Endvidere finder du en oversigt oversigt over udendørsanlæg under Gribskov Kommune ved Gribskovhallen.

Læs mere

Læs også..

Velkommen

Få et indblik i virksomhedplanen, visionen, strategien mv. for Gribskovhallen.

Læs mere

Mission, vision og strategi

Gribskovhallen skal inspirere og medvirke til, at Gribskovs borgere dyrker organiseret breddeidræt, motionsidræt eller idræt på eliteplan.

Læs mere