torsdag, juni 21, 2018

- Mindeord...

- Ved Mogens Madsens død d. 5.6.16 er en af de frivillige ildsjæle i Græsted lokalsamfund gået bort. Mogens var en afgørende person i forbindelse med opførelsen af Gribskovhallen i Græsted i begyndelsen af 70’erne, og han var med til at sikre den politiske beslutning om tilbygning af hallen i begyndelsen 80’erne samt udbygning med en hal mere i 2004 , der er kommunal men administreres af Gribskovhallen.

Baggrunden for Mogens Madsens store engagement i Gribskovhallen var en meget stor interesse for idrætten og dennes betydning for børn og  unge. Mogens var selv en meget aktiv fodbold- og håndboldspiller i sine unge år.

Ved ansættelsen som lærer på Græsted Skole var det naturligt at arbejde for opførelsen af Gribskovhallen som nabo til skolen, så der var bedre idrætsmuligheder og -faciliteter, idet der ikke var andre indendørs faciliteter, end de muligheder skolen kunne byde på.

Efter den store tilflytning i 70’erne og 80’erne, hvor Græsted Skole også havde over 700 elever, blev det nødvendigt for Mogens at arbejde for de omtalte til- og nybygninger ved Gribskovhallen.


Mogens Madsen 02

- Mogens Madsen var naturligvis med til at få etableret Den Selvejende Institution Gribskovhallen i begyndelsen af70’erne. Han har indtil sin død siddet i Gribskovhallens bestyrelse/repræsentantskab, under tiden som kommunens politiske repræsentant. I denne forbindelse har Mogens også været stærkt engageret i at få Gribskovhallen til at være mødested for andre foreninger i lokalområdet, således at hallerne i dag har meget stor belægning – lige fra ældre til foreningsfitness om morgenen til senioridræt og mødeaktiviteter sent om aftenen.

Endvidere må vi ikke glemme Mogens’s store interesse for kunstudsmykning. Dette vil der naturligvis altid være et meget synligt bevis for ved ankomsten til Gribskovhallen, hvor det store gavlrelief samt den opstillede store kunststen straks falder i øjnene. Det er helt Mogens’s fortjeneste,  at det lykkedes at erhverve disse kunstværker.

Endelig skal det bemærkes, at der ved indgangsdøren til Gribskovhallen er opsat en mindeplade for nogle få og afgørende personer, der har været af helt afgørende betydning for Gribskovhallens tilblivelse og udvikling. Mogens Madsen er naturligvis med på denne mindetavle.

På Gribskovhallens vegne
Formand Bjarne Frølund