fredag, august 17, 2018
 - Virksomhedsplan

 

Forord:
Gribskovhallen er en selvejende institution. Den blev bygget til aktiviteter for idræt, kultur og fritid. Indvielsen fandt sted i september 1974.
Foruden den store Hal 1 findes et cafeteria, omklædnings faciliteter og lokaler til møder og andre aktiviteter.
I januar 2004 blev Hal 2 indviet. Den tidligere Græsted – Gilleleje Kommune byggede den som erstatning for Græsted Skoles gymnastiksal.

Om dagen benytter skolen idrætshallen, som også indeholder omklædningsrum og andre funktionelle lokaler til idrætsforeninger og andre foreninger.
Rundt om hallerne ligger grønne arealer, med tennis, petanque og fodboldbaner, som benyttes af idrætsforeninger.

Indledning:
Hal 1 ejes og drives af DSI Gribskovhallen.
Hal 2 ejes af Gribskov kommune.
Da hal 2 blev bygget blev der lavet en samarbejdsaftale med Græsted Gilleleje kommune om rammerne for administration, ledelse, styring og drift af Gribskovhallen af denne hal.
Aftalen som i 2010 blev genforhandlet med Gribskov kommune erstatter den tidligere aftale.
Institutionens virksomhedsplan skal derfor kunne anvendes aktivt i dialogen mellem det politiske niveau, Kultur og Fritid, idrætten og DSI Gribskovhallen.
Denne virksomhedsplan her blandt andet 2 konkrete formål:
•    At informere Kultur og Fritid, Idrætsudvalg, samarbejdspartnere og institutionens medarbejdere, samt ikke mindst Gribskovhallens brugere om, hvem institutionen er og hvad vi laver.
•    At fungere som institutionens interne planlægnings- og styreredskab.

Mission:
Gribskovhallen skal inspirere og medvirke til, at Gribskovs borgere dyrker organiseret breddeidræt, motionsidræt eller idræt på eliteplan.
Institutionen skal i samarbejde med andre institutioner og foreninger bidrage til at højne folkesundheden, forbedre livskvaliteten og være med til at forebygge diverse livsstils-sygdomme ved aktivt at medvirke til, at borgerne dyrker motion i institutionens mange faciliteter.
Vi skal sikre, at børn får en god oplevelse i Gribskovhallen, hvor der kan leges, dyrkes sport og motion.

Vision:
Gribskovhallen skal være kendt for stedet med de mange tilbud, aktiviteter og muligheder. Et samlingssted for både børn og voksne, hvilket Gribskovhallens værested og cafeteria også skal bidrage til.
Der skal være plads til alle, og alle der har sin gang i og ved Gribskovhallen lokaliteter, skal føle sig velkomne og trygge.
Vi skal løbende være i udvikling og omstillingsparat, når/hvis behovet ændrer sig. Derfor skal vi hele tiden være opmærksomme på borgernes alderssammensætning, således at Gribskovhallens aktiviteter tilpasses herefter. Dette skal bl.a. sikres ved aktiv brugerinddragelse. Dette skal ske gennem Gribskovhallens repræsentantskab og bestyrelse.
Vi skal være bevidste om, hvad der forbruges og hvad der kommer i kloakkerne. Derfor skal der anvendes miljørigtige rengøringsmidler og det skal sikres at Gribskovhallens driftsanlæg ikke bruger flere ressourcer end højst nødvendigt.
Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen og være opmærksom på ny teknologi, som kan sikre mindre forbrug og mindre forurening.
Samtidig skal vi være kendt for det høje rengøringsniveau, den gode hygiejne og det professionelle personale.

Strategi.
Visse idrætsgrene er i fin udvikling i disse år. Det er vigtigt, at DSI Gribskovhallen medvirker og bidrager til, at denne udvikling forsætter.
Dette gøres bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem foreninger og DSI Gribskovhallen.
DSI Gribskovhallen skal være med til at forbedre borgerne sundhed. I forbindelse med vores motionsfaciliteter forventer vi, at blive en aktiv medspiller i forbindelse med vægtproblemer og genoptræning for hallens brugere.         

Præsentation af DSI Gribskovhallen:

De fysiske rammer:
Gribskovhallen
Larsensvej 15b
3230 Græsted
Tlf. 4839 2172
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.gribskovhallen.dk
 

Faciliteter:
•    2 sportshaller.
•    Forhal med borde.
•    Sidelokaler (festlokaler).
•    Billardlokale.
•    Motionslokale.
•    Diverse mødelokaler.
•    Cafeteria.
•    Værested for 7-8-9 klasse.
•    Hjertestarter.
•    11 omklædningsrum.
Aktuelle idrætter:
•    Håndbold.
•    Fodbold.
•    Badminton.
•    Bordtennis.
•    Gymnastik.
•    Tennis.
•    Petanque.
•    Billard.
•    Skoleidræts undervisning.
Aktuelle foreninger:
•    GBTK Tennis.
•    GBTK Badminton.
•    GBTK Bordtennis.
•    GSG Badminton.
•    Sirius Håndbold.
•    GIF Fodbold.
•    Græsted Petanque.
•    GB75 Billard.
•    Græsted og Gilleleje Bridgeklub.
•    Græsted Gymnastikforening.
•    Græsted Motions Klub.
•    LOF. Yoga.
•    LOF. Zumba.
Motionslokale:
Lokalet som er beliggende på 1.sal i Hal 1 ved indgangen er på ca. 105m2.
For at kunne benytte dette motionslokale skal man være medlem af en godkendt forening, der er repræsenteret i repræsentantskabet.
Man skal være fyldt 18 år, lokalet kan dog bruges af unge under 18, hvis de er ifølge med en voksen og i dette tilfælde må der kun benyttes kredsløbsmaskiner.
Al brug af motionsmaskiner er på eget ansvar.
Åbningstider følger hallens tider.
 
Udendørsanlæg under Gribskov kommune ved Gribskovhallen:
 
Faciliteter:
•    Opvisningsbane fodbold.
•    2 stk. græs-fodboldbaner.
•    1 stk. 7 mands fodboldbane m. lys.
•    Indhegnet grus-fodboldbane m. lys.
•    5 mands kunstgræs fodboldbane m. lys.
•    4 stk. tennisbaner og klubhus.
•    6 stk. petanque bane og klubhus.
•    Klubhus tennis og petanque.
•    Kunstgræsbane under opførelse 2013
Idrætter:
•    Fodbold.
•    Petanque.
•    Tennis.
•    Skoleidræt.
Foreninger:
•    GIF Fodbold.
•    GBTK Tennis.
•    Græsted Petanque.

Organisationen:


Personale og uddannelsespolitik:
DSI Gribskovhallens personale er underlagt DSI Gribskovhallens personalepolitik og man følger kommunernes lønforhold. Der ses til stadighed på kompetenceudvikling for hallens ansatte.

Tværgående samarbejde:
Udover det normale samarbejde mellem hallen og klubberne, har DSI Gribskovhallen et specielt samarbejde med Gribskov kommune, Græsted skole og Gribskovhallens venner da disse er de største brugere og støtter til hallen.

Brugergruppe:
Hallens formand og driftsleder skal i løbet af efteråret indkalde til et møde med alle brugere, i håb om at der vil fremkomme gode idéer, ønsker og forslag som vi kan arbejde videre med.

Mål og resultatkrav for DSI Gribskovhallen:

Primært mål:
Forbedre medarbejdernes uddannelse/kunnen:
Haldrift, bygningsvedligeholdelse, rengøring og hygiejne samt akut hjælp i forbindelse med ulykkestilfælde, her tænkes specielt på hjertetilfælde, brud og faldskader m.v.

Resultatkrav for primørt mål:
•    Årligt 1. hjælps kursus.
•    Samarbejde med relevante institutioner og samarbejdspartnere med henblik på erfaringsudveksling.
•    Afprøve personalets kunnen ved uvarslede øvelser.
•    Personalet gennemgår Halinspektørforeningens kurser for ansatte i idrætshaller.
•    Årlig gennemgang af APV.
•    Årlig medarbejdersamtale.
•    Årligt check af virksomhedsplan

Sekundert mål:
Sikre et sikkert, sundt og forsvarligt miljø for medarbejdere, brugere og omgivelser.

Resultatkrav for Sekundert mål:
•    Være særlig bevidst omkring miljø, forbrug og løbende lave initiativer som nedbringer energiforbruget.
•    Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at benytte mindre belastende rengøringsmidler, færre ressourcer og minimere udledninger af kemikalier.
•    At arbejdspladsen i videst muligt omfang indrettes så arbejdsmiljøproblemer, herunder også psykiske problemer, kan undgås. Dette skal ske i samarbejde med medarbejderne.
•    Tilskynde vores leverandører til at levere miljømæssigt forsvarlige råstoffer, produkter og serviceydelser.
•    I samarbejde med relevante samarbejdspartnere, tilbyde brugerne kursus i brug af hjertestarter og livgivende førstehjælp.